C++ -> INSTRUKCJA WARUNKOWA

POZIOM 2 – LICEUM I TECHNIKUM

ZADANIA

Zadanie 1
Napisz program zwracający mniejszą z dwóch liczb podanych przez użytkownika. Jeżeli liczby są równe program ma wyświetlić informację „Liczby są równe”.

Zadanie 2
Napisz program informujący czy liczba podana przez użytkownika jest większa, mniejsza czy równa zero.

Zadanie 3
Napisz program sprawdzający czy z boków o długościach podanych przez użytkownika można zbudować trójkąt.

Zadanie 4
Napisz program obliczający pierwiastki równania kwadratowego.

Zadanie 5
Napisz program, który dla zadanych dwóch liczb, określi czy pierwsza jest wielokrotnością drugiej.

Zadanie 6
Napisz program podawania daty w formacie – dzień (od 1 do 31), miesiąc (od 1 do 12), rok (od 1900 do 2050). Użytkownik wprowadza każdą z wartości w osobnym kroku. Jeżeli wprowadzona wartość jest błędna program kończy swoje działanie. Jeżeli wszystkie trzy wartości są poprawne program wyświetla datę np. 7.12.2009

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.