Matura 2014 maj – Ferma

ZADANIE 4

Pani Binarna została właścicielką kurzej fermy, na której znajduje się 200 kur niosek. Kilogram paszy kosztuje 1,9 zł, a jedna kura zjada przez cały dzień 0,2 kg paszy.

Rozważamy okres hodowli trwający sto osiemdziesiąt dni. Dni są ponumerowane od 1 do 180. Pierwsza niedziela przypada siódmego dnia.

Codziennie w południe, z wyjątkiem niedziel, każda kura znosi 1 jajko i tego samego dnia pani Binarna sprzedaje wszystkie jajka w cenie 0,9 zł za sztukę.

W okolicach fermy grasuje lis, który w każdy dzień o nieparzystym numerze, po zmroku (po posiłku kur, po zniesieniu i ewentualnym sprzedaniu jajek) zmniejsza liczbę kur o 2 sztuki naraz.

Co 30 dni (tj. w dniu trzydziestym, sześćdziesiątym itd.) rano, przed posiłkiem kur, pani Binarna powiększa stado o 20%, kupując kolejne kury na giełdzie (liczbę kupionych kur zaokrąglamy w dół do liczby całkowitej) po 18 zł za sztukę.

Biorąc pod uwagę podane założenia i wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne, wykonaj poniższe polecenia. Odpowiedzi do podpunktów a), b), c) zapisz w kolejnych wierszach pliku tekstowego ZADANIE4.TXT. Wykres, o którym mowa w podpunkcie d), utwórz w oddzielnym pliku. Odpowiedź do każdego podpunktu poprzedź literą oznaczającą
ten podpunkt.

a) Podaj, w którym dniu i o jakiej porze dnia po raz pierwszy liczba kur ponownie osiągnie wartość dokładnie 200 sztuk.
b) Podaj łączną kwotę, jaką pani Binarna wydała na paszę dla kur w ciągu 180 dni.
c) Każdego dnia pani Binarna oblicza swój dzienny zysk, którym jest kwota ze sprzedaży jajek pomniejszona o koszt paszy dla kur i koszt kur dokupionych w tym dniu. Realnym zyskiem po danym dniu jest suma dotychczas uzyskanych dziennych zysków. Podaj, po którym dniu po raz pierwszy realny zysk pani Binarnej przekroczy 1500 zł, oraz podaj, jaki będzie realny zysk pani Binarnej po 180 dniach.
d) Wykonaj wykres liniowy porównujący dzienny przychód (wartość sprzedanych jaj) z dziennymi kosztami pani Binarnej w okresie 180 dni. Zadbaj o czytelność wykresu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.