Matura 2014 maj – Przedszkolaki

ZADANIE 6

W Bajtkowie trwa rekrutacja dzieci do przedszkoli prowadzona za pośrednictwem systemu komputerowego. Rodzice wybierają maksymalnie trzy przedszkola, a ich kolejność ustalają na liście preferencji. W plikach DZIECI.TXT, PREFERENCJE.TXT i PRZEDSZKOLA.TXT zebrano dane o dzieciach, ich listach preferencji oraz przedszkolach biorących udział w rekrutacji.

W pliku DZIECI.TXT znajdują się 2443 wiersze z informacjami o dzieciach, poprzedzone wierszem nagłówkowym. W każdym wierszu znajdują się następujące dane rozdzielone średnikami: numer PESEL poprzedzony literą p (Pesel), nazwisko (Nazwisko), imię (Imie), płeć (Plec), wiek (Wiek).

Przykład:
Pesel;Nazwisko;Imie;Plec;Wiek
p06281200672;Adrian;Kacper;chlopiec;6
p06300604359;Baranowski;Piotr;chlopiec;6
p06262204017;Bartoszewicz;Marcin;chlopiec;6

Uwaga: każde dziecko ma inny numer PESEL; może być wiele dzieci o tym samym nazwisku i imieniu, ale wówczas będą one miały różne numery PESEL.

W pliku PREFERENCJE.TXT znajdują się 4754 wiersze z informacjami o preferencjach w ubieganiu się o miejsce w przedszkolu, poprzedzone wierszem nagłówkowym. W każdym wierszu znajdują się następujące dane rozdzielone średnikami: numer PESEL dziecka poprzedzony literą p (Pesel), pozycja na liście preferencji danego dziecka (Numer_preferencji), identyfikator przedszkola (Id_przedszkola).

Przykład:
Pesel;Numer_preferencji;Id_przedszkola
p07270202084;1;38
p08310501583;1;48
p09290609238;1;57

W pliku PRZEDSZKOLA.TXT znajduje się 47 wierszy z informacjami o przedszkolach, poprzedzonych wierszem nagłówkowym. W każdym wierszu znajdują się następujące dane rozdzielone średnikami: identyfikator przedszkola (Id_przedszkola), nazwa przedszkola (Nazwa_przedszkola), liczba miejsc w przedszkolu (Liczba_miejsc).

Przykład:
Id_przedszkola;Nazwa_przedszkola;Liczba_miejsc
66;Niepubliczne Przedszkole Cogito;50
14;Niepubliczne Przedszkole Krasnal;30

Wykorzystując dane zawarte w tych plikach i dostępne narzędzia informatyczne, wykonaj polecenia. Odpowiedzi do poszczególnych podpunktów zapisz w kolejnych wierszach pliku tekstowego ZADANIE6.TXT. Odpowiedź do każdego podpunktu poprzedź literą oznaczającą ten podpunkt.

a) Utwórz uporządkowaną alfabetycznie według nazwisk, listę sześcioletnich dziewczynek, których preferencje zawierają Przedszkole nr 75.
b) Podaj imiona i nazwiska trzech pierwszych osób w kolejności alfabetycznej według nazwisk, które na liście preferencji mają po dokładnie trzy przedszkola.
c) Podaj nazwę przedszkola, które znajduje się na liście preferencji wyłącznie na pierwszym miejscu (nikt nie wybrał go jako możliwość drugą albo dalszą), oraz liczbę osób, które je wybrały.
d) Podaj trzy pierwsze wiersze zestawienia, uporządkowanego niemalejąco według średniej liczby chętnych dzieci, zawierającego dla każdego przedszkola następujące informacje: nazwę, liczbę miejsc, liczbę chętnych dzieci, średnią liczbę dzieci na jedno miejsce zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.