Excel -> Podstawowe funkcje

SPIS TREŚCI

Szkoła podstawowa

  • Przykłady – str. 1
  • Zadania – str. 2
  • Rozwiązania – str. 3

POZIOM 1 – SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZYKŁADY

LPM – lewy przycisk myszy
PPM – prawy przycisk mszy

Plik z przykładami i zadaniami dostępny jest w [Platformie edukacyjnej]

Przykład 1
W poprzednim artykule dowiedziałeś się jak odczytać adres pojedynczej komórki. W tym przykładzie przedstawię dwa sposoby odczytu obszaru złożonego z wielu komórek.

Sposób 1 (obszar składa się z więcej niż 1 wiersza)
a. Odczytaj adres komórki w lewym górnym rogu -> B2
b. Dodaj :
c. Odczytaj adres komórki w prawym dolnym rogu -> D5
d. Wynik to B2:D5

Sposób 2 (obszar mieści się w jednym wierszu)
a. Odczytaj adres najbardziej wysuniętej komórki po lewej stronie -> F3
b. Dodaj :
c. Odczytaj adres najbardziej wysuniętej komórki po prawej stronie -> L3
d. Wynik to F3:L3

Zapisz na arkuszu adresy pozostałych obszarów.

Odpowiedź

żółty F7:H7
czerwony F8:G17
pomarańczowy H8:H17
błękitny J7:K10
jasno-zielony I11:L13
zielony I15:J20
fioletowy K17:K18
niebieski L14:L20


Przykład 2
Oblicz sumę dla każdej pary liczb a i b.

Najprostsze rozwiązanie to dodanie każdej pary liczb a i b osobno. Nie zajmie to więcej niż 5 minut. Co jednak w przypadku, gdy liczb będzie 1000 lub 5000?
a. Oblicz sumę dla a=1 i b=3. Struktura formuły to =adres1+adres2 (w moim przypadku =B25+C25).
b. Najedź myszką na prawy dolny róg komórki (mały kwadrat) i trzymając LPM przeciągnij w dół.

c. Wynik


Przykład 3
Oblicz sumy liczb a i b.


Przykład 4
Dodaj a=1 do każdej wartości b widocznej na liście. Pamiętaj, że jeżeli zmienisz wartość a z 1 na 3, to Excel ma automatycznie na nowo obliczyć wszystkie wyniki.

Jeżeli wykorzystasz rozwiązanie z poprzedniego przykładu (przeciągnięcie w dół) to wyniki będą błędne. Dlaczego?

Excel dodał do liczb umieszczonych w kolumnie b, wartości puste sąsiednich komórek.
Gdybym teraz puste komórki uzupełnił liczbami (od 2 do 10) wyniki byłyby następujące.

Jeżeli dalej nie rozumiesz o co chodzi, popatrz na kolumnę E. Zapisałem w niej szczegółowe formuły wraz z adresami. Teraz widać jak na dłoni, dlaczego wyniki są błędne i skąd się one wzięły. Powinieneś w tej chwili rozumieć, co tak naprawdę zostało do siebie dodane.

Wprowadzamy poprawkę
W pierwszej formule (zielona komórka z liczbą 4) musisz zablokować pierwszy adres. Blokowanie polega na dodaniu dwóch symboli $. W komórce D46 wpisujesz więc =$B$46+C46 i przeciągasz (kopiujesz formuły) w dół.

Sprawdź jakie teraz adresy występują w formułach w kolumnie D.


Przykład 5
Wykorzystując zdobyte wiadomości, powiększ każdą wartość b o a=5.


Przykład 6
Czas na poznanie funkcji wbudowanych. Na początku obliczymy sumę. Przedstawię kilka sposobów, abyś mógł wybrać ten, który najbardziej Ci odpowiada.

Sposób 1
a. Zaznacz komórkę w której chcesz zapisać wynik.
b. Wybierz Narzędzia główne -> Edytowanie -> Autosumowanie

c. Sprawdź czy Excel prawidłowo zaznaczył obszar sumowanych liczb.

d. Wciśnij Enter i sprawdź wynik.


Sposób 2
a. Zaznacz komórkę w której chcesz zapisać wynik.
b. W pasku formuły wpisz =suma(…) W miejscu kropek wpisz adres obszaru zawierającego liczby (patrz przykład 1).
c. Wciśnij Enter i sprawdź wynik.


Sposób 3
Jest najbardziej uniwersalny i będziemy go często używać. Umożliwia on stosowanie różnych funkcji.

a. Zaznacz komórkę w której chcesz zapisać wynik.
b. Kliknij napis fx (prawy dolny róg)

c. Wybierz kategorię matematyczne i funkcję SUMA. Kliknij OK.

d. W polu Liczba1 wprowadź adres obszaru zawierającego liczby. Możesz go wpisać ręcznie (nie polecam) lub zaznaczyć myszką.

Jeżeli wszystko zrobiłeś poprawnie, w oknie wyświetli się wynik.

Kliknij OK

e. Sprawdź czy wynik jest poprawny.


Sposób 4
a. Zaznacz komórkę w której chcesz zapisać wynik.
b. Wybierz z menu Formuły -> Biblioteka funkcji -> Matem. i tryg. -> Suma

c. Okno Argumenty funkcji jest Ci już znane, postępuj więc analogicznie.
d. Sprawdź wynik.


Przykład 6.2
Oblicz sumę liczb wykorzystując cztery poznane sposoby tworzenia funkcji. Wyniki zapisz w komórkach oznaczonych kolorem zielonym.


Przykład 7
Oblicz średnią liczb wykorzystując cztery sposoby tworzenia funkcji.


Przykład 8
Wyszukaj minimum wykorzystując cztery sposoby tworzenia funkcji.


Przykład 9
Wyszukaj maksimum wykorzystując cztery sposoby tworzenia funkcji.


Przykład 10
Oblicz ile liczb zapisanych jest w obszarach oznaczonych kolorem szarym. Wykorzystaj funkcję ILE.LICZB.


Przykład 11
Wykorzystaj narzędzie oznaczone ikonką gumki i usuń wszystkie wewnętrzne krawędzie.
Narzędzia główne -> Czcionka -> Obramowania -> Wymaż obramowanie

Wynik po usunięciu.


Przykład 12
Dodaj cztery nowe arkusze. Zmień ich nazwy na: Ewa, Bartek, Monika i Kacper. Ustaw ich kolory na: czerwony, pomarańczowy, żółty i zielony.

a. Kliknij w znak +

b. Kliknij PPM na nazwie dodanego arkusza (np. Arkusz7). Wybierz z menu Zmień nazwę lub Kolor karty.

c. Widok końcowy.

d. Skopiuj do arkusza Ewa jeden z przykładów.
e. Usuń arkusze Bartek, Monika i Kacper.


Przykład 13
Usuń całą zawartość arkusza Ewa.
a. Wyświetl zawartość arkusza Ewa.
b. Wciśnij CTRL + a.
c. Wciśnij DELETE.

Skopiuj całą zawartość arkusza zawierającego przykłady i zadania do arkusza Ewa.
a. Przejdź do arkusza zawierającego przykłady i zadania.
b. Wciśnij CTRL + a
c. Wciśnij CTRL + c.
d. Przejdź do arkusza Ewa i podświetl komórkę A1.
e. Wciśnij CTRL + v.

f. Usuń zawartość arkusza Ewa.
g. Usuń arkusz Ewa.


Przykład 14
Jak zaznaczyć wszystkie komórki w arkuszu nie używając CTRL + a?
Kliknij w lewym górnym rogu arkusza, znaczek zielonego trójkąta.

Widok po zaznaczeniu


Przykład 15
Liczby podzielone są na grupy. Każda grupa oznaczona jest innym kolorem. Oblicz sumę liczb w każdej grupie.

Funkcje sumujące wpisuj ręcznie. W tym ćwiczeniu zabronione jest korzystanie z menu Excela i myszy. Przykład formuły:
= suma(adres_obszaru)

Wyniki wpisz w specjalnie przygotowane miejsca.


Przykład 16
Wykorzystując poniższy schemat kolorów

pokoloruj poniższą tabelkę.

Kolory wykorzystane w tym ćwiczeniu pochodzą z standardowej palety barw.

Wykorzystaj narzędzie Narzędzia główne -> Schowek -> Malarz formantów

a. Wypełnij odpowiednią komórkę żółtym kolorem.
b. Podświetl tę komórkę.
c. Kliknij (w miarę szybko) 2x przycisk Malarz formantów.
d. Kliknij w komórkę do których chcesz skopiować formatowanie.

Uwaga!
Jak zauważyłeś narzędzie Malarz formantów, przenosi nie tylko kolory, ale również obramowanie. Nie przejmuj się tym. Po ustawieniu wszystkich kolorów, usuń zbędne krawędzie narzędziem gumka.


Przykład 17
a. Skopiuj z poprzedniego przykładu pokolorowaną tabelę.
b. Oblicz sumy liczb według kolorów. Wyniki zapisz w tym miejscu.

Jeżeli dodawane liczby zapisane są w różnych miejscach arkusza, to każdą grupę należy umieścić w osobnym polu: Liczba1, Liczba2, Liczba3 itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.