KONFIGURACJA SIECI W VIRTUALBOX

KONFIGURACJA SIECI W VIRTUALBOX

POZIOM 2 – LICEUM I TECHNIKUM

WSTĘP

Program VirtualBox umożliwia nie tylko uruchomienie różnych systemach operacyjnych, ale również połączenie ich w sieć. W tym rozdziale chciałbym pokazać Ci krok po kroku jak to zrobić. Użyję do tego dwóch maszyn wirtualnych. Pierwsza to serwer a druga to klient. W serwerze 1 karta sieciowa będzie podłączona do Internetu a 2 będzie kartą sieci lokalnej LAN. Klient z kolei będzie miał tylko możliwość połączenia się z serwerem. Internet dla niego będzie niedostępny. Może brzmi to trochę zawile, ale całość konfiguracji jest dość prosta. Zaczynajmy!

KONFIGURACJA SIECI LOKALNEJ

1. W poprzednim rozdziale pokazałem jak zainstalować Windows 10 i zrobiłem jego kopię. Dzięki temu zawsze pod ręką mam czysty obraz systemu operacyjnego.

W pierwszym kroku sklonuj 2x system Windows 10. Wybierz opcję pełny klon. Ustaw ich nazwy jako serwer i klient.


2. Klony zostały utworzone.


3. Wejdź w ustawienia serwera i dla karty sieciowej nr 1 wybierz Podłączona do: NAT.


4. Pozostałe karty zostaw wyłączone.


5. Wejdź w ustawienia systemu Klienta i ustaw pierwszą kartę sieciowa na Podłączona do: Sieć wewnętrzna.


6. Włącz serwer i sprawdź czy ma połączenie z Internetem. Uruchom wiersz poleceń i wpisz komendę ping wp.pl


7. Wpisz polecenie ipconfig i zapisz adresy IPv4, maskę sieci (Subnet Mask) i bramę (Default Gateway).


8. Wpisz w wyszukaj słowo Ustawienia i wybierz Ustawienia sieci Ethernet.


9. Wybierz Centrum sieci i udostępniania.


10. Kliknij w Połączenia: Ethernet.


11. Wybierz Właściwości.


12. Kliknij w Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4).


13. Wpisz spisane wcześniej ustawienia: adres IP, maskę, bramę i DNSy (8.8.8.8 i 8.8.4.4 to adresy serwerów Google).

UWAGA! Ustawienie adresów tej karty na statyczne, może i nie jest do końca niezbędne, jednak zawsze czuję się pewniej jeśli wiem, że nie zostaną one przez przypadek zmienione.


14. Kliknij OK.


15. Wybierz Szczegóły i sprawdź czy nowe ustawienia zostały zapisane.


16. Szczegóły połączenia sieciowego.


17. Sprawdź w wierszu polecań czy serwer ma połączenie z Internetem.


18. Wyłącz serwer, wejdź w ustawienia i dodaj 2 kartę sieciową. Ustaw Podłączona do: Sieć wewnętrzna.


19. Uruchom Serwer. Wejdź w Centrum sieci i udostępniania. W tym oknie powinieneś zobaczyć 2 kartę sieciową (Ethernet 2).


20. Wejdź w ustawienia karty i ustaw jej adres IP na 192.168.0.1 a maskę 255.255.255.0 Pozostałe opcje zostaw puste.


21. Sprawdź czy adres IP i maska zostały zapisane.


22. Uruchom system operacyjny klienta.

23. Ustaw adresy sieci zgodnie z rysunkiem.


24. Sprawdź czy nowe ustawienia zostały zapisane.


25. Adres IP interfejsu sieci lokalnej serwera to 192.168.0.1 a klienta 192.168.0.2.

W tym momencie powinieneś mieć uruchomione dwa systemy Windows (serwer i klient). Z poziomu serwera wyślij ping na klienta. Wpisz: ping 192.168.0.2

Jak widać klient nie odpowiada!


26. Przejdź na klienta i sprawdź połączenie z serwerem. Wyślij ping wpisując: ping 192.168.0.1

Serwer nie odpowiada! Nie jest dobrze!


27. Wejdź (na kliencie i serwerze) w ustawienia Zapora Windows Defender i wybierz po lewej Włącz lub wyłącz Zaporę Windows Defender.


28. Wyłącz na serwerze i kliencie zaporę.


29. Sprawdź z poziomu serwera czy ma on połączenie z klientem. Wpisz: ping 192.168.0.2

Działa!


30. Przejdź na system klienta i sprawdź połączenie z serwerem. Wpisz: ping 192.168.0.1

Działa!


31. Na koniec sprawdź czy serwer ma połączenie z Internetem. Wpisz ping wp.pl


32. Po wpisaniu tej samej komendy w wierszu polecań klienta, nie ma on połączenia z Internetem. Wszystko więc działa zgodnie z założeniami. Klient ma tylko dostęp do sieci lokalnej.


33. Tak wygląda widok obu systemów operacyjnych.

Taka konfiguracja może służyć do wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń jak np. udostępnianie folderu w sieci lokalnej.


34. Włącz zaporę systemu Windows.

Zauważyłeś błąd na stronie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.