C++ -> PĘTLE ZAGNIEŻDŻONE

SPIS TREŚCI

Szkoła podstawowa

  • Przykłady i zadania – str. 1
  • Rozwiązania zadań – str. 2

Liceum i technikum

  • Zadania – str. 3
  • Rozwiązania zadań – str. 4

POZIOM 1 – SZKOŁA PODSTAWOWA

WSTĘP

Pętla zagnieżdżona to inaczej pętla umieszczona wewnątrz innej pętli. Pewnie zastanawiasz się do czego takie zagnieżdżenie może się przydać? Już wyjaśniam. W przyszłości przedstawione tutaj przykłady będziemy używać do zapisu/odczytu danych z tablic wielowymiarowych. Przykłady, której tutaj widzisz poprawią również twoje umiejętności związane z posługiwaniem się instrukcją warunkową. Postaraj się przerobić ten materiał dokładnie. Gwarantuję, że zaprocentuje to już niebawem i pozwoli ci pisać bardziej skomplikowane programy.

PRZYKŁADY

Przykład 1
Rozważmy następujący program. Co twoim zdaniem wyświetli się na ekranie?

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
	
	for (int i=1;i<=2;i++)
	{
		for (int j=1;j<=4;j++)
		{
			cout << i <<' '<< j <<'\n';
		}
	}
	
	return 0;
}

Pierwsza pętla for wykonuje się 2x. Pierwszy raz dla i=1 i drugi raz dla i=2.
W każdym obiegu pętla zagnieżdżona wykona się aż 4x. Dla j=1, j=2, j=3, j=4.
Jeżeli w pętli zagnieżdżonej umieścisz instrukcję cout, wykona się ona 8x. Dla i=1 4x i dla i=2 też 4x. Przemyśl to! Chciałbym abyś dokładnie zrozumiał o co tutaj chodzi, dlatego napisałem dla ciebie więcej przykładów.

Co wyświetli się na ekranie?

Odpowiedź 1 1
1 2
1 3
1 4
2 1
2 2
2 3
2 4


Przykład 2
[Platforma edukacyjna]

Przykład 3
[Platforma edukacyjna]

Przykład 4
[Platforma edukacyjna]

Przykład 5
[Platforma edukacyjna]

ZADANIA

Program ten ułatwi ci rozwiązanie zadań.

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
	
	int r;
	cout << "Podaj rozmiar: ";
	cin >> r;
	
	for (int wiersz=1;wiersz<=r;wiersz++)
	{
		for (int kolumna=1;kolumna<=r;kolumna++)
		{
			 cout << "*";
		}
		cout << "\n";
	}
	
	return 0;
}

Wynik programu:

dla r=4
****
****
****
****

dla r=7
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******


Zadanie 1
Napisz program wyświetlający figurę z rysunku. Rozmiar figury podaje użytkownik. Może to być np. 4, 7 lub 15. Wysokość i szerokość figury zawsze jest sobie równa.

Aby troszkę ułatwić… int r;
cout << „Podaj rozmiar: „;
cin >> r;

for (int wiersz=1;wiersz<=r;wiersz++)
{
for (int kolumna=1;kolumna<=r;kolumna++)
{
if (wiersz%2==1)
cout << „*”;
else
cout << „.”;
}
cout << „\n”;
}

Zadanie 2
[Platforma edukacyjna]

Zadanie 3
[Platforma edukacyjna]

Zadanie 4
[Platforma edukacyjna]

Zadanie 5
[Platforma edukacyjna]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.