PYTHON -> PODSTAWY JĘZYKA

SPIS TREŚCI

Szkoła podstawowa

 • Przykłady i zadania – str. 1
 • Rozwiązania zadań – str. 2

Liceum i technikum

 • Przykłady i zadania – str. 3
 • Rozwiązania zadań – str. 4

POZIOM 1 – SZKOŁA PODSTAWOWA

WSTĘP

Wprowadzenie do języka Python przedstawię w formie przykładów. Taki sposób nauki jest najbardziej skuteczny i przynosi najszybsze efekty. Zrozumienie przykładów jest niezbędne do rozwiązania zadań. Teoria zostanie ograniczona do minimum.

PRZYKŁADY

Ponieważ zależy ci na tym, aby nauczyć się programowania w Pythonie, nie kopiuj przykładów tylko przepisz je i przeanalizuj. Kopiując je spowolnisz swoją naukę. Proponuję też, abyś w każdym przykładzie coś zmienił i zobaczył jaki będzie tego efekt. Powodzenia!

Przykład 1
Wyświetl na ekranie tekst „Mój pierwszy program w języku Python!”.

print("Mój pierwszy program w języku Python!")

Po uruchomieniu programu zobaczysz na ekranie:

Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem cieszę się razem z tobą z twojego sukcesu. Może się to wydawać śmieszne ale to bardzo ważne aby ten program się uruchomił. Jeśli jest inaczej musisz to naprawić, ponieważ nie będzie możliwe uruchomienie pozostałych przykładów.


Przykład 2
Wyświetl na ekranie trzy ulubione owoce, każdy w osobnym wierszu.

print("gruszka")
print("banan")
print("kiwi")

Wyświetl gruszkę i banan w tym samym wierszu a „kiwi” w następnym.

print("gruszka", end=" ")
print("banan")
print("kiwi")


Przykład 3
Dodaj komentarz do kodu.

# Program wyświetli w pierwszym wierszu dwa pierwsze owoce a pod spodem kiwi
print("gruszka", end=" ")
print("banan")
print("kiwi")


Przykład 4
Wyświetl owoce

gruszka
banan
kiwi

w trzech osobnych wierszach używając tylko jednej instrukcji print

print("gruszka \nbanan \nkiwi")


Przykład 5
Jeśli chcesz utworzyć bardzo długi łańcuch znakowy składający się z więcej niż jednej linii użyj potrójnych cudzysłowów.

print(
"""
*************************************************
        --== przykład ==--
*************************************************
"""
)


Przykład 6
Sprawdź czy działają w konsoli polskie znaki.

print("polskie znaki ęóąśłżźćń")


Przykład 7
Wyświetl dowolny tekst 5x używając tylko jednej instrukcji print

print("Mój ulubiony dzień tygodnia to piątek!\n"*5)


Przykład 8
Utwórz dwie zmienne a i b. Wpisz do nich dowolne liczby. Wyświetl a+b i a do potęgi b.

a = 2
b = 4
print("a + b =", a + b)
print(a, "+", b, " =", a + b)
print("a ^ b =", a ** b, "bo 2*2*2*2=16")
print(a, "^", b, " =", a ** b, "bo 2*2*2*2=16")

Jeżeli używasz programu PyCharm, możesz automatycznie formatować kod używając skrótu Alt + Ctrl + l


Przykład 9
Jeśli chcesz używać bardzo dużych liczb, możesz poprawić ich czytelność wykorzystując znak _

a = 3_000_000_000
b = 1_000_000_000
print("a/b =", a / b)


Przykład 10a
Program pobiera od użytkownika dwie liczby a następnie wyświetla je i oblicza ich sumę.

a = int(input("Podaj liczbę:"))
b = int(input("Podaj drugą liczbę:"))
print("wpisałeś",a,"i",b)
print("a+b =",a+b)

Sprawdź co się stanie gdy wpiszesz jako a liczbę zmiennoprzecinkową np. 1.5


Przykład 10b
Zmień int na float. Przemyśl jak teraz działa program wprowadzając liczby całkowite i zmiennoprzecinkowe. Pamiętaj, że w liczbach zmiennoprzecinkowych część całkowitą i ułamkową rozdzialany znakiem kropki a nie przecinka.

a = float(input("Podaj liczbę:"))
b = float(input("Podaj drugą liczbę:"))
print("wpisałeś", a, "i", b)
print("a+b =", a + b)


Przykład 10c
Ostatnia trzecia modyfikacja polega na usunięciu słowa float. Sprawdź jak teraz działa program i zastanów się jaka jest różnica.

a = input("Podaj liczbę:")
b = input("Podaj drugą liczbę:")
print("wpisałeś", a, "i", b)
print("a+b =", a + b)


Przykład 11
Zmiennym możesz przypisywać wartości również w ten sposób.

a, b, c = 1, 2, 3
print(a)
print(b)
print(c)
print("a+b+c =", a + b + c)

lub tak

a = b = c = 10
print(a)
print(b)
print(c)
print("a+b+c =", a + b + c)


Przykład 12
Obliczanie pierwiastka kwadratowego.

import math

a = 16
print("pierwiastek z a =", math.sqrt(a))


Przykład 13
Obliczanie reszty z dzielenia (modulo oznaczane symbolem %).

a = 5
b = 3
print(a % b)
print(11 % 5)
print(17 % 3)
print(25 % 7)


Przykład 14
Zmiana wartości zmiennej może być wykonana za pomocą += lub *=.

a = 10
a += 100
print(a)
b *= 20
print(b)


Przykład 15a i 15b
Dzielenie liczb z wykorzystaniem znaku / daje wynik dokładny (zmiennoprzecinkowy).

a = 2
b = 4
print("a/b =", a / b)
a = 3.0
b = 5.0
print("a/b =", a / b)


Przykład 16a i 16b
Dzielenie liczb z wykorzystaniem podwójnego znaku // obcina część ułamkową.

a = 10
b = 4
print("a//b =", a // b)
a = 10.0
b = 4.0
print("a//b =", a // b)


Przykład 17
Konwersja liczby całkowitej na zmiennoprzecinkową.

a = 5
b = float(a)
print(a)
print(b)


Przykład 18
Konwersja liczby zmiennoprzecinkowej na całkowitą.

c = 7.94
d = int(c)
print(c)
print(d)


Przykład 19
Jak wyświetlić typ zmiennej?

c = 7.34
d = int(c)
print(type(c))
print(type(d))
ZADANIA

Wykonaj je samodzielnie. Jeżeli uda Ci się je rozwiązać, będziesz miał dużą satysfakcję. Przepisanie lub kopiowanie gotowych rozwiązań nie ma sensu. W ten sposób się nie nauczysz. Rozwiązania zapisane na następnej stronie mają jedynie pomóc Ci w sytuacjach kryzysowych.

Zadanie 1
Wypisz na ekranie imiona pięciu członków rodziny.
a) Użyj tylko jednej instrukcji print i wypisz je w jednym wierszu
Wiola, Ewa, Kasia, Tomek, Rafał

b) Użyj tylko jednej instrukcji print i wypisz je w osobnych wierszach
Wiola
Ewa
Kasia
Tomek
Rafał

c) Użyj osobnych instrukcji print dla każdego słowa i wypisz je w jednym wierszu
Wiola, Ewa, Kasia, Tomek, Rafał

d) Użyj osobnych instrukcji print dla każdego słowa i wypisz je w osobnych wierszach
Wiola
Ewa
Kasia
Tomek
Rafał

Zadanie 2
Używając tylko jednej instrukcji print wyświetl 100x nazwę ulubionego filmu lub bajki.

Zadanie 3
Pierwsze dwie instrukcje programu to:
a = 100
b = 50

Dopisz pozostałą część kodu tak aby program obliczał sumę, różnicę, iloraz i iloczyn a i b.
Oblicz resztę z dzielenia a modulo b i pierwiastek z a+b.

Zadanie 4
Zmodyfikuj poprzedni program tak, aby użytkownik podawał wartości a i b (liczby całkowite).

Zadanie 5
Napisz program obliczający obwód i pole prostokąta.

Zadanie 6
Napisz program rysujący z gwiazdek * prostokąt o długości 10 i szerokości 5. Obok boków dodaj a i b.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.