PYTHON -> PODSTAWY JĘZYKA

SPIS TREŚCI

Szkoła podstawowa

 • Przykłady i zadania – str. 1
 • Rozwiązania zadań – str. 2

Liceum i technikum

 • Przykłady i zadania – str. 3
 • Rozwiązania zadań – str. 4

POZIOM 1 – SZKOŁA PODSTAWOWA

WSTĘP

Wprowadzenie do języka Python przedstawię w formie przykładów. Taki sposób nauki jest najbardziej skuteczny i przynosi najszybsze efekty. Zrozumienie przykładów jest niezbędne do rozwiązania zadań. Teoria zostanie ograniczona do minimum.

PRZYKŁADY

Ponieważ zależy ci na tym, aby nauczyć się programowania w Pythonie, nie kopiuj przykładów tylko przepisz je i przeanalizuj. Kopiując je spowolnisz swoją naukę. Proponuję też, abyś w każdym przykładzie coś zmienił i zobaczył jaki będzie tego efekt. Powodzenia!

Przykład 1
Wyświetl na ekranie tekst „Mój pierwszy program w języku Python!”.

print("Mój pierwszy program w języku Python!")

Po uruchomieniu programu zobaczysz na ekranie:

Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem cieszę się razem z tobą z twojego sukcesu. Może się to wydawać śmieszne ale to bardzo ważne aby ten program się uruchomił. Jeśli jest inaczej musisz to naprawić, ponieważ nie będzie możliwe uruchomienie pozostałych przykładów.


Przykład 2
Wyświetl na ekranie trzy ulubione owoce, każdy w osobnym wierszu.

print("gruszka")
print("banan")
print("kiwi")

Wyświetl gruszkę i banan w tym samym wierszu a „kiwi” w następnym.

print("gruszka", end=" ")
print("banan")
print("kiwi")


Przykład 3
Dodaj komentarz do kodu.

# Program wyświetli w pierwszym wierszu dwa pierwsze owoce a pod spodem kiwi
print("gruszka", end=" ")
print("banan")
print("kiwi")


Przykład 4
Wyświetl owoce

gruszka
banan
kiwi

w trzech osobnych wierszach używając tylko jednej instrukcji print

print("gruszka \nbanan \nkiwi")


Przykład 5
Jeśli chcesz utworzyć bardzo długi łańcuch znakowy składający się z więcej niż jednej linii użyj potrójnych cudzysłowów.

print(
"""
*************************************************
        --== przykład ==--
*************************************************
"""
)


Przykład 6
Sprawdź czy działają w konsoli polskie znaki.

print("polskie znaki ęóąśłżźćń")


Przykład 7
Wyświetl dowolny tekst 5x używając tylko jednej instrukcji print

print("Mój ulubiony dzień tygodnia to piątek!\n"*5)


Przykład 8
Utwórz dwie zmienne a i b. Wpisz do nich dowolne liczby. Wyświetl a+b i a do potęgi b.

a = 2
b = 4
print("a + b =", a + b)
print(a, "+", b, " =", a + b)
print("a ^ b =", a ** b, "bo 2*2*2*2=16")
print(a, "^", b, " =", a ** b, "bo 2*2*2*2=16")

Jeżeli używasz programu PyCharm, możesz automatycznie formatować kod używając skrótu Alt + Ctrl + l


Przykład 9
Jeśli chcesz używać bardzo dużych liczb, możesz poprawić ich czytelność wykorzystując znak _

a = 3_000_000_000
b = 1_000_000_000
print("a/b =", a / b)


Przykład 10a
Program pobiera od użytkownika dwie liczby a następnie wyświetla je i oblicza ich sumę.

a = int(input("Podaj liczbę:"))
b = int(input("Podaj drugą liczbę:"))
print("wpisałeś",a,"i",b)
print("a+b =",a+b)

Sprawdź co się stanie gdy wpiszesz jako a liczbę zmiennoprzecinkową np. 1.5


Przykład 10b
Zmień int na float. Przemyśl jak teraz działa program wprowadzając liczby całkowite i zmiennoprzecinkowe. Pamiętaj, że w liczbach zmiennoprzecinkowych część całkowitą i ułamkową rozdzialany znakiem kropki a nie przecinka.

a = float(input("Podaj liczbę:"))
b = float(input("Podaj drugą liczbę:"))
print("wpisałeś", a, "i", b)
print("a+b =", a + b)


Przykład 10c
Ostatnia trzecia modyfikacja polega na usunięciu słowa float. Sprawdź jak teraz działa program i zastanów się jaka jest różnica.

a = input("Podaj liczbę:")
b = input("Podaj drugą liczbę:")
print("wpisałeś", a, "i", b)
print("a+b =", a + b)


Przykład 11
Zmiennym możesz przypisywać wartości również w ten sposób.

a, b, c = 1, 2, 3
print(a)
print(b)
print(c)
print("a+b+c =", a + b + c)

lub tak

a = b = c = 10
print(a)
print(b)
print(c)
print("a+b+c =", a + b + c)


Przykład 12
Obliczanie pierwiastka kwadratowego.

import math

a = 16
print("pierwiastek z a =", math.sqrt(a))


Przykład 13
Obliczanie reszty z dzielenia (modulo oznaczane symbolem %).

a = 5
b = 3
print(a % b)
print(11 % 5)
print(17 % 3)
print(25 % 7)


Przykład 14
Zmiana wartości zmiennej może być wykonana za pomocą += lub *=.

a = 10
a += 100
print(a)
b *= 20
print(b)


Przykład 15a i 15b
Dzielenie liczb z wykorzystaniem znaku / daje wynik dokładny (zmiennoprzecinkowy).

a = 2
b = 4
print("a/b =", a / b)
a = 3.0
b = 5.0
print("a/b =", a / b)


Przykład 16a i 16b
Dzielenie liczb z wykorzystaniem podwójnego znaku // obcina część ułamkową.

a = 10
b = 4
print("a//b =", a // b)
a = 10.0
b = 4.0
print("a//b =", a // b)


Przykład 17
Konwersja liczby całkowitej na zmiennoprzecinkową.

a = 5
b = float(a)
print(a)
print(b)


Przykład 18
Konwersja liczby zmiennoprzecinkowej na całkowitą.

c = 7.94
d = int(c)
print(c)
print(d)


Przykład 19
Jak wyświetlić typ zmiennej?

c = 7.34
d = int(c)
print(type(c))
print(type(d))
ZADANIA

Wykonaj je samodzielnie. Jeżeli uda Ci się je rozwiązać, będziesz miał dużą satysfakcję. Przepisanie lub kopiowanie gotowych rozwiązań nie ma sensu. W ten sposób się nie nauczysz. Rozwiązania zapisane na następnej stronie mają jedynie pomóc Ci w sytuacjach kryzysowych.

Zadanie 1
Wypisz na ekranie imiona pięciu członków rodziny.
a) Użyj tylko jednej instrukcji print i wypisz je w jednym wierszu
Wiola, Ewa, Kasia, Tomek, Rafał

b) Użyj tylko jednej instrukcji print i wypisz je w osobnych wierszach
Wiola
Ewa
Kasia
Tomek
Rafał

c) Użyj osobnych instrukcji print dla każdego słowa i wypisz je w jednym wierszu
Wiola, Ewa, Kasia, Tomek, Rafał

d) Użyj osobnych instrukcji print dla każdego słowa i wypisz je w osobnych wierszach
Wiola
Ewa
Kasia
Tomek
Rafał

Zadanie 2
Używając tylko jednej instrukcji print wyświetl 100x nazwę ulubionego filmu lub bajki.

Zadanie 3
Pierwsze dwie instrukcje programu to:
a = 100
b = 50

Dopisz pozostałą część kodu tak aby program obliczał sumę, różnicę, iloraz i iloczyn a i b.
Oblicz resztę z dzielenia a modulo b i pierwiastek z a+b.

Zadanie 4
Zmodyfikuj poprzedni program tak, aby użytkownik podawał wartości a i b (liczby całkowite).

Zadanie 5
Napisz program obliczający obwód i pole prostokąta.

Zadanie 6
Napisz program rysujący z gwiazdek * prostokąt o długości 10 i szerokości 5. Obok boków dodaj a i b.

One thought on “PYTHON -> PODSTAWY JĘZYKA

 1. Autor wyczerpująco wyjaśnia podstawy języka Python na przykładach łatwych do zrozumienia. Dużym plusem są zadania do samodzielnego wykonania. Świetna podstawa do dalszej nauki. Polecam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.