Matura 2018 maj – Słowa

Zadanie 6. Słowa

W pliku slowa.txt zapisano 1000 wierszy. Każdy z nich zawiera dwa niepuste słowa
oddzielone spacją. Słowa składają się wyłącznie z wielkich liter alfabetu angielskiego.

Przykład:
AAIWQX EZSLCL
ACTOACTAOER OACTA
ACUO KORNL

Napisz program (programy), który(e) poda(dzą) odpowiedzi do poniższych zadań.

Zadanie 6.1. (0–2)

Podaj, ile słów w pliku slowa.txt kończy się na literę A.

Zadanie 6.2. (0–4)

Podaj liczbę wierszy z pliku slowa.txt zawierających pary słów, w których pierwsze
słowo zawiera się w drugim słowie.

Przykład:
Słowo ADC zawiera się w słowie ASWADCF, jak też w słowie ADC. Słowo ADC nie
zawiera się w słowie ASWADFC.

Zadanie 6.3. (0–4)

Anagram to słowo powstałe z przestawienia liter danego słowa, wykorzystujące wszystkie
jego litery.

Przykład:
Anagramami słowa SLOMA są na przykład: MASLO, SLMAO, SOLMA, …
Podaj liczbę wierszy w pliku slowa.txt, w których występują pary słów takich, że
pierwsze słowo jest anagramem drugiego. Wypisz te pary.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.