Matura próbna 2021 – Wyścigi kolarskie

ZADANIE 6

Pewien kibic zapisywał sobie w plikach tekstowych informacje o zawodnikach startujących w corocznym wyścigu kolarskim wraz z wynikami ich startów.

Wszystkie dane w plikach zawierają wiersze nagłówkowe z nazwami kolumn, natomiast dane w wierszach są rozdzielone znakami tabulacji.

W pliku grupy.txt znajdują się opisy grup kolarskich, których zawodnicy uczestniczyli w przynajmniej jednym wyścigu. Każdy wiersz zawiera kolejno:
– kod_grupy – trzyznakowy kod grupy kolarskiej,
– nazwa – nazwę grupy kolarskiej,
– siedziba – państwo, w którym grupa ma swoją siedzibę.

Fragment pliku grupy.txt:
kod_grupy nazwa siedziba
AGR Agritubel Francja
ALM Ag2r-La Mondiale Francja

W pliku zawodnicy.txt znajdują się dane kolarzy, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednym z wyścigów. Każdy wiersz zawiera kolejno:
– id_zawodnika – identyfikator zawodnika (liczba całkowita),
– imie – imię zawodnika,
– nazwisko – nazwisko zawodnika,
– data – datę urodzenia zawodnika w formacie rrrr-mm-dd.

Fragment pliku zawodnicy.txt:
id_zawodnika imie nazwisko data
1 Janier Acevedo 1985-12-06
2 Mario Aerts 1974-12-31

W pliku startujacy.txt znajdują się dane kolarzy związane z ich startami w kolejnych edycjach wyścigu, każdy wiersz zawiera kolejno:
– id_startu – identyfikator startu (liczba całkowita),
– rok – rok edycji wyścigu,
– id_zawodnika – identyfikator zawodnika (liczba całkowita),
– kod_grupy – trzyznakowy kod grupy kolarskiej,
– obywatel_kraju – kraj, którego obywatelem był zawodnik podczas danej edycji wyścigu.

Fragment pliku startujacy.txt:
id_startu rok id_zawodnika kod_grupy obywatel_kraju
1 2008 176 TNK Australia
2 2008 2 TNK Belgia

W pliku czasy.txt znajdują się wyniki tylko tych kolarzy, którzy ukończyli wyścig. Każdy wiersz zawiera kolejno:
– id_startu – identyfikator startu (liczba całkowita),
– czas – czas osiągnięty przez zawodnika z uwzględnieniem wszystkich bonifikat zapisany w formacie mm:ss:ms.

Fragment pliku czasy.txt:
id_startu czas
1 87:53:50
2 88:41:50

Korzystając z dostępnych narzędzi informatycznych, wykonaj poniższe polecenia. Odpowiedzi zapisz w pliku wyniki6.txt, a każdy podpunkt poprzedź odpowiadającym mu numerem zadania.

ZADANIE 6.1 (0-1)

Podaj imię, nazwisko i czas zawodnika, który uzyskał najlepszy czas spośród wszystkich wyników osiągniętych przez zawodników. Jest tylko jeden taki zawodnik.

ZADANIE 6.2 (0-2)

Który zawodnik z Polski uczestniczył w największej liczbie wyścigów? Podaj jego imię, nazwisko i liczbę wyścigów, w których uczestniczył. Jest tylko jeden taki zawodnik.

ZADANIE 6.3 (0-2)

Podaj imiona i nazwiska najmłodszych uczestników wyścigu w kolejnych latach.
Do obliczeń wykorzystaj rocznikowy wiek zawodnika, tj. liczbę lat, którą zawodnik ukończył w roku zawodów.

Przykład: w wyścigu w 2015 roku każdy z zawodników urodzonych w 1990 roku ma 25 lat

ZADANIE 6.4 (0-2)

W którym roku nie ukończyła wyścigu największa grupa zawodników? Podaj rok oraz liczbę zawodników, którzy nie ukończyli wyścigu (jest tylko jeden taki rok).

ZADANIE 6.5 (0-3)

W jednej grupie mogą startować zawodnicy, którzy pochodzą z różnych państw. Bywa też tak, że zawodnicy jednej grupy pochodzą z tego samego kraju.
Utwórz zestawienie zawierające dla każdego roku liczbę takich grup, w których wszyscy zawodnicy byli obywatelami jednego kraju.
Podaj rok, w którym grup z wszystkimi zawodnikami z jednego kraju było najwięcej, oraz podaj nazwy tych grup. Jest tylko jeden taki rok.

ZADANIE 6.6 (0-2)

Czasami zawodnicy zmieniają obywatelstwo i reprezentują wtedy inny kraj. Podaj imiona i nazwiska zawodników, którzy zmieniali obywatelstwo, oraz nazwy państw, które reprezentowali.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.