Matura próbna 2021 – Telefony

ZADANIE 5

W pewnym kraju firma codziennie wykonuje wiele telefonów do swoich kontrahentów. W pliku telefony.txt znajduje się 2148 wierszy z danymi dotyczącymi połączeń wykonanych w lipcu 2017 roku. W każdym wierszu są podane dane, oddzielone pojedynczą spacją, opisujące jedno połączenie: numer telefonu, data wykonania połączenia, dokładna godzina rozpoczęcia i dokładna godzina zakończenia połączenia (w formacie: godz:min:sek).
Rodzaje numerów telefonów są rozpoznawane po liczbie cyfr:
– telefony stacjonarne są siedmiocyfrowe (w przykładzie pierwszy numer),
– telefony komórkowe – ośmiocyfrowe (w przykładzie drugi),
– zagraniczne – dziesięciocyfrowe lub dłuższe (w przykładzie trzeci).

Przykład:
nr data rozpoczecie zakonczenie
3539762 3-07-2017 08:04:54 08:21:26
54586484 3-07-2017 08:18:16 08:23:34
2109147679 3-07-2017 09:36:31 09:52:48

Korzystając z dostępnych narzędzi informatycznych, wykonaj poniższe polecenia. Odpowiedzi
zapisz w pliku tekstowym wyniki5.txt, a każdą z nich poprzedź numerem zadania.

Zadanie 5.1. (0−2)

Podaj trzy numery telefonów, pod które wykonano najwięcej połączeń, i liczby tych połączeń.

Zadanie 5.2. (0−3)

Utwórz zestawienie liczby połączeń – oddzielnie do telefonów stacjonarnych i komórkowych –
wykonanych w poszczególnych dniach. Na podstawie tego zestawienia wykonaj wykres
kolumnowy przestawiający liczby połączeń do telefonów komórkowych oraz do stacjonarnych
każdego dnia. Zadbaj o czytelność wykresu (opis osi, tytuł wykresu, legenda).

Zadanie 5.3. (0−2)

Podaj liczbę połączeń oraz łączny czas ich trwania (w zaokrągleniu w górę do pełnych minut)
dla numerów stacjonarnych rozpoczynających się od 12.

Zadanie 5.4. (0−4)

Rachunek telefoniczny zawiera informacje dotyczące kosztów połączeń wykonywanych na numery stacjonarne, komórkowe i zagraniczne.
Połączenia krajowe na numery stacjonarne i komórkowe są rozliczane według następujących zasad:
– pierwsze 800 minut (połączeń stacjonarnych i komórkowych łącznie) jest wliczone w abonamencie, który kosztuje 50 zł,
– kolejne minuty (po wyczerpaniu limitu minut z abonamentu) są rozliczane w pakietach po 100 minut: za każdy rozpoczęty pakiet 100 minut połączeń na telefony stacjonarne płaci się 5 zł, a każdy rozpoczęty pakiet 100 minut na telefony komórkowe płaci się 6 zł.

Rozmowy zagraniczne opłacane są niezależnie i kosztują 1 zł za każdą rozpoczętą minutę rozmowy – czyli jeśli rozmowa trwa 2:02, płaci się za 3 minuty (3 zł).

Podaj ogólną kwotę rachunku telefonicznego wraz z wyszczególnieniem osobno abonamentu
i kosztów połączeń na numery stacjonarne, komórkowe i zagraniczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.