FORMATOWANIE TEKSTU

FORMATOWANIE TEKSTU
SPIS TREŚCI
 • Przykłady – str. 1
 • Zadania – str. 2-5
 • Rozwiązania – str. 6

POZIOM 1 – SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZYKŁADY

Pamiętasz budowę szablonu strony?

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
 <head>
  <title> Tytuł strony </title>
  <meta charset="utf-8">
 </head>
 <body>
  Treść
 </body>
</html>

Wszystkie poniższe przykłady wpisz w sekcji <body> </body>


Przykład 1
W HTML dostępnych jest 6 poziomów nagłówka. Każdy z nich posiada znacznik otwierający np. <h1> i zamykający </h1>.


Przykład 2
Akapit tworzony jest za pomocą znacznika <p>. Jeżeli dodasz na stronie kilka akapitów to zostaną one oddzielone odstępem.


Przykład 3
Pogrubienie słowa lub zdania polega na <b> umieszczeniu go w tym miejscu </b>.
Pobodnie z kursywą <i> wpisz tutaj tekst, który chcesz pochylić </i>.
Można równocześnie zastosować pogrubienie i kursywę.
Indeks góry tworzymy za pomocą <sup> </sup> a dolny <sub> </sub>.


Przykład 4
Czasami estetykę strony może poprawić wstawienie linii poziomej. W miejscu w którym chcesz ją umieścić wpisz <hr>.


Przykład 5
Często na stronach umieszczane są cytaty.
<blockquote> wpisz cytat </blockquote>


Przykład 6
Znacznik <code> </code> służy do wstawiania kodu źródłowego programu. Każdy znak ma taką samą szerokość.


Przykład 7
Wyróżnienie tekstu kolorem żółtym wykonasz dodając znacznik <mark> </mark>. Jeśli jesteś spostrzegawczy to zauważysz, że wkradł się tutaj pewien chochlik. Po słowie mark nie powinno być spacji ponieważ zostanie ona również podświetlona!


Przykład 8
Listę uporządkowaną tworzymy w 2 krokach.
Pierwszy to dodanie znaczników <ol> </ol>.
Drugi to dodanie elementów listy w <li> </li>.

Listę nieuporządkowaną tworzymy w ten sam sposób tylko zamiast <ol> wpisujemy <ul>.


Styl numerowania można zmienić.

Sprawdź co się stanie po zmianie upper-roman na lower-alpha, upper-alpha lub lower-roman.

Styl wypunktowania również można modyfikować.


Przykład 9
Listy można zagnieżdżać. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać skomplikowanie, ale jeżeli przyjrzysz się dokładniej to zauważysz, że cała konstrukcja opiera się prostym schemacie.

<ol>
  <li> ... </li>
  <ol>
   <li> ... </li>
   <li> ... </li>
   <li> ... </li>
  </lo>
</ol>


Przykład 10
Ten rodzaj listy składa się z 3 elementów.
Pierwszy <dl> </dl> informuje przeglądarkę o tym, że będziemy używali tej konkretnej listy.
W drugim <dt> </dt> wpisujemy nagłówki.
W trzecim <dd> </dd> wpisujemy treść.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.