Matura 2014 – Ciekawe napisy

ZADANIE 5

W pliku NAPIS.TXT, w oddzielnych wierszach, znajduje się 1000 napisów o długościach od 2 do 25 znaków. Każdy napis składa się z wielkich liter alfabetu łacińskiego. Wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne, daj odpowiedzi do poniższych podpunktów. Odpowiedzi zapisz w kolejnych wierszach pliku ZADANIE5.TXT, a każdą poprzedź literą oznaczającą ten podpunkt.

a) Napis pierwszy to taki napis, w którym suma kodów ASCII jest liczbą pierwszą. Przykładowo, suma kodów ASCII w napisie ABB wynosi 197 i jest liczbą pierwszą, co oznacza, że napis ABB jest napisem pierwszym. Podaj, ile jest napisów pierwszych w pliku NAPIS.TXT.

b) Napis rosnący to taki napis, w którym kod ASCII każdej kolejnej litery jest większy od kodu poprzedniej. Podaj wszystkie napisy rosnące występujące w pliku NAPIS.TXT.

c) Wypisz napisy z pliku NAPIS.TXT, które występują w nim więcej niż jeden raz (każdy taki napis wypisz tylko raz).

Spróbuj rozwiązać zadanie samodzielnie. Rozwiązanie znajdziesz na stronie 2.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.