C++ -> PODSTAWY JĘZYKA

SPIS TREŚCI

Szkoła podstawowa

 • Przykłady i zadania – str. 1
 • Rozwiązania zadań – str. 2
 • Pytania sprawdzające – str. 3

Liceum i technikum

 • Przykłady i zadania – str. 4
 • Rozwiązania zadań – str. 5
 • Pytania sprawdzające – str. 6

POZIOM 1 – SZKOŁA PODSTAWOWA

WSTĘP

Wprowadzenie do języka C++ przedstawię w formie przykładów. Taki sposób nauki jest najbardziej skuteczny i przynosi najszybsze efekty. Zrozumienie przykładów jest niezbędne do rozwiązania zadań. Teoria zostanie ograniczona do minimum. Zachęcam cię jednak do kupienia podręcznika z C++ i poszerzania swojej wiedzy.

PRZYKŁADY

Przykład 0
Szablon pustego programu.

#include <iostream>

int main()
{
  return 0;
}

Jeżeli to Twój pierwszy program w języku C++, pewnie zastanawiasz się po co go pisać skoro jest pusty. Będąc na twoim miejscu pewnie pomyślałbym tak samo. Przecież to totalnie bez sensu! A może nie do końca? Zwykle początkujący programiści są rozczarowani tym, że program, który przepisali z tablicy na lekcji informatyki nie działa! Nauczyciel twierdzi, że w kodzie nie ma błędów! Być może tobie też przytrafiła się taka sytuacja. Rozwiązaniu tego problemu służy ten przykład. Zawsze powtarzam uczniom, że na początku nauki programowania należy napisać najprostszy program a następnie sprawdzić czy się uruchamia. Jeżeli na tym etapie pojawiają się błędy dalsze pisanie kodu nie ma sensu.


Przykład 1
Wyświetl na ekranie słowo Wiosna a pod spodem Lato.
1 – iostream bibliteka niezbędna do wykonania podstawowych instrukcji jak np. cout,
3 – main() – funkcja główna od której program zaczyna swoje działanie, w jej ciele wpisujesz instrukcje do wykonania,
5 – instrukcja cout wyświetla na ekranie tekst lub wartość zapisaną w zmiennej,
std::cout << std::endl lub std::cout << „\n” przenosi kursor do nowego wiersza,
7 – return 0; kończy program.

#include <iostream>

int main()
{
  std::cout << "Wiosna" << std::endl;
  std::cout << "Lato";
  return 0;
}


Przykład 2
2 – w poprzednim przykładzie przed każdym cout pisaliśmy std:: Nie jest to niewygodne i uważam, że w prostych programach szkolnych, można ułatwić sobie kodowanie. Po dodaniu using namespace std; ciągłe wpisywanie std:: nie jest koniecznie.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Wiosna" << endl;
  cout << "Lato";
  return 0;
}


Przykład 3
6, 7 – „\n” przenosi kursor do nowego wiersza. Jeżeli chciałbyś wyświetlić dni tygodnia w osobnych wierszach, możesz to zrobić na dwa sposoby
cout << „poniedziałek” << endl;
cout << „wtorek” << endl;
itd.

lub
cout << „poniedzialek\n”;
cout << „wtorek\n”;
itd.


Nie przepisuj kodów źródłowych na sztywno. Pozmieniaj coś, nie bój się, że program przestanie działać. Nawet jeśli tak się stanie, będzie to dla Ciebie korzystne, ponieważ będziesz musiał usunąć błędy.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Wiosna\n";
  cout << "La\nto\n";
  return 0;
}


Przykład 4
7 – return 0; kończy program, słowo „Lato” nie wyświetli się na ekranie.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "Wiosna" << endl;
  return 0;
  cout << "Lato" << endl;
}


Przykład 5
6 – deklaracja = tworzenie zmiennej,
7 – wyświetlanie wartości zmiennej l (to nie jest 1 tylko l jak Lucyna),
8 – wykonanie operacji arytmetycznych,
11 – wprowadzanie wartości zmiennej przez użytkownika.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int l=100;
  cout << "l= " << l << endl;
  cout << "2*l+1= " << 2*l+1 << endl;

  cout << "Podaj liczbe: ";
  cin >> l;
  cout << "Wpisales " << l << endl;

  return 0;
}


Przykład 6
2 – biblioteka cmath umożliwia korzystanie z funkcji matematycznych takich jak pierwiastkowanie (sqrt) lub potęgowanie (pow),
8 – oblicz pierwiastek z zmiennej l,
9 – oblicz potęgę o podstawie l (jak Lucyna) i wykładniku 2

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
  int l=10;
  cout << "pierwiastek z 10= " << sqrt(l) << endl;
  cout << "l do potegi 2= " << pow(l,2);

  return 0;
}
ZADANIA

Wykonaj je samodzielnie. Jeżeli uda Ci się je rozwiązać, będziesz miał sporą satysfakcję. Przepisanie lub kopiowanie gotowych rozwiązań nie ma najmniejszego sensu. W ten sposób niczego się nie nauczysz. Rozwiązania mają jedynie pomóc Ci w sytuacjach kryzysowych.

Zadanie 1
Napisz program obliczający obwód i pole prostokąta.

Zadanie 2
Napisz program rysujący z gwiazdek * prostokąt o długości 10 i szerokości 5. Obok boków napisz a i b.

Zadanie 3
Użytkownik podaje dwie liczby. Program oblicza sumę, różnicę, iloraz, iloczyn a na końcu pierwiastek z sumy tych liczb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.