C++ -> FUNKCJE

SPIS TREŚCI

Szkoła podstawowa

  • Przykłady i zadania – str. 1
  • Rozwiązania zadań – str. 2
  • Pytania sprawdzające – str. 3

Liceum i technikum

  • Przykłady i zadania – str. 4
  • Rozwiązania zadań – str. 5
  • Pytania sprawdzające – str. 6

POZIOM 1 – SZKOŁA PODSTAWOWA

WSTĘP

Jedną z ciekawszych cech języków programowania jest to, że można w nich posługiwać się podprogramami. Podprogram może być wykorzystywany wielokrotnie w tym samym programie. Jeśli napiszesz funkcję realizującą operację obliczania pola prostokąta na podstawie zadanych boków a i b to tak, jakbyś język programowania wyposażył w nową instrukcje. Od tej pory za każdym razem gdy będziesz potrzebował obliczyć pole prostokąta, wywołasz swój podprogram zamiast pisać zduplikowane fragmenty kodu.

PRZYKŁADY

Przykład 1
W przykładzie tym zaprezentuję funkcję, która nie przyjmuje argumentów i nie zwraca wartości.
O braku argumentów świadczy pusty nawias -> void komunikat()
O braku zwracanej wartości świadczy słowo void -> void komunikat()

Wywołanie czyli uruchomienie funkcji następuje w main() poprzez wpisanie jej nazwy, nawiasów i średnika np.
komunikat();

#include <iostream>
using namespace std;

void komunikat()
{
	cout << "Z tej strony\n";
	cout << "www.zadaniezinformatyki.pl\n";
	cout << "milo nam, ze jestes z nami!";
}

int main() {
	
	komunikat();
	
	return 0;
}


Przykład 2
[Platforma edukacyjna]

Przykład 3
[Platforma edukacyjna]

Przykład 4
[Platforma edukacyjna]

Przykład 5
[Platforma edukacyjna]

ZADANIA

Zadanie 1
Napisz funkcję wyświetlającą dziesięć razy tekst „Programuje w C++”
void wyswietl()

Zadanie 2
[Platforma edukacyjna]

Zadanie 3
[Platforma edukacyjna]

Zadanie 4
[Platforma edukacyjna]

Zadanie 5
[Platforma edukacyjna]

Zadanie 6
[Platforma edukacyjna]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.