C++ -> LICZBY (PSEUDO)LOSOWE

SPIS TREŚCI

Szkoła podstawowa

  • Przykłady i zadania – str. 1
  • Rozwiązania zadań, pytania sprawdzające – str. 2

POZIOM 1 – SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZYKŁADY

Przykład 1
Najlepsze są najprostsze rozwiązania. Aby wylosować jedną liczbę musisz dodać do programu cztery wiersze:
#include <cstdlib>
#include <ctime>
srand(time(NULL));
cout << rand()%x;

Pierwsze dwa to niezbędne biblioteki.
Trzeci powoduje, że losowanie odbywa się w oparciu o czas z systemu operacyjnego.
Ostatni losuje liczbę z przedziału <0,x-1>, gdzie x jest liczbą całkowitą większą od zera. Gdy po znaku % wpiszesz np. 50 to program wylosuje liczbę z przedziału od 0 do 49.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;

int main() {
	
	srand(time(NULL));
	cout << rand()%50;
	
	return 0;
}

Przykład 2
[Platforma edukacyjna]

Przykład 3
[Platforma edukacyjna]

Przykład 4
[Platforma edukacyjna]

ZADANIA

Zadanie 1
Napisz program losujący 6 liczb z przedziału <1;49>. Liczby mogą się powtarzać.

Zadanie 2
[Platforma edukacyjna]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.