SCRATCH -> PODSTAWY

SCRATCH -> PODSTAWY
SPIS TREŚCI

Szkoła podstawowa

  • Przykłady i zadania – str. 1
  • Rozwiązania zadań – str. 2

POZIOM 1 – SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZYKŁADY

Przykład 1
Napisz program obliczający sumę i różnicę dwóch liczb podanych przez użytkownika.

a. Utwórz zmienne a, b, różnica i suma

b. Wprowadź pierwszą liczbę.

c. Wprowadź drugą liczbę.

d. Oblicz sumę.

e. Dodaj wyznaczenie różnicy a i b.

Przykład 2
Napisz program wyświetlający mniejszą z dwóch liczb podanych przez użytkownika. Zakładamy, że użytkownik wpisuje różne liczby.

Przykład 3
Napisz program określający czy liczba podana przez użytkownika jest parzysta czy nieparzysta.

Przykład 4
Napisz program losujący 3 liczby całkowite z przedziału <1;10>. Wyświetl najmniejszą liczbę.

Rozwiązanie 1

Rozwiązanie 2

Przykład 5
Napisz program obliczający wartość bezwzględną z liczby podanej przez użytkownika.

Rozwiązanie 1

Rozwiązanie 2

ZADANIA

Zadanie 1
Napisz program obliczający pole i obwód prostokąta.

Zadanie 2
Rozbuduj przykład numer 2. Jeżeli użytkownik wprowadzi dwie te same liczby, program wyświetli odpowiedni komunikat i się zakończy.

Zadanie 3
Napisz program informujący czy liczba podana przez użytkownika jest większa, mniejsza czy równa zero.

Zadanie 4
Napisz program sprawdzający czy z boków o długościach podanych przez użytkownika można zbudować trójkąt.

Zadanie 5
Napisz program, który sprawdzi czy pierwsza wprowadzona liczba jest wielokrotnością drugiej.

Zadanie 6
Napisz program, który odpowiada na pytanie, czy wśród trzech liczb są choć dwie takie same.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.