PYTHON -> PĘTLE

SPIS TREŚCI

Szkoła podstawowa

 • Przykłady i zadania – str. 1
 • Rozwiązania zadań – str. 2

Liceum i technikum

 • Przykłady i zadania – str. 3
 • Rozwiązania zadań – str. 4

POZIOM 1 – SZKOŁA PODSTAWOWA

WSTĘP

Czy pamiętasz chwilę w której zapomniałeś swojego hasła dostępu a program wyświetlił komunikat „Wprowadzone hasło jest błędne”. Być może informacja ta wyświetliła się wielokrotnie. Co ciekawe, nie jest z góry znana liczba wyświetleń. Nie wiemy ile razy użytkownik się pomyli. W jaki sposób zostało to zaimplementowane? Odpowiedź jest oczywista. Progamista użył instrukcji iteracyjnej, którą potocznie nazwa się pętlą. Jak działają petle postaram się wyjaśnić na przykładach. Przejdźmy do pierwszego.

PRZYKŁADY

Przykład 1
Wyświetl liczby całkowite od 1 do 10.

for liczba in range(1, 11):
  print(liczba)

Liczbę 1 można pominąć

for liczba in range(11):
  print(liczba)


Przykład 2
Wyświetl przyste liczby całkowite z przedziału <2, 10>.

for liczba in range(2, 11, 2):
  print(liczba)


Przykład 3
Wyświetl liczby całkowite z przedziału <5, 25> z krokiem równym 5.

for liczba in range(5, 26, 5):
  print(liczba)


Przykład 4
Wyświetl liczby całkowite z przedziału <100, 50> w porządku malejącym.

for liczba in range(100, 49, -1):
  print(liczba)


Przykład 5
Wyświetl liczby całkowite z przedziału <0, y> (wartość y podaje użytkownik)

y = int(input("Podaj liczbę:"))
for liczba in range(0, y + 1):
  print(liczba)


Przykład 6
Wyświetl liczby całkowite z przedziału <x, y> (wartości x i y podaje użytkownik)

x = int(input("Podaj liczbę:"))
y = int(input("Podaj liczbę:"))
for liczba in range(x, y + 1):
  print(liczba)


Przykład 7
Wyświetl liczby całkowite z przedziału <1, 20>

liczba = 1
while liczba <= 20:
  print(liczba)
  liczba += 1


Przykład 8
Wyświetl liczby całkowite z przedziału <100, 50> w porządku malejącym.

liczba = 100
while liczba >= 50:
  print(liczba)
  liczba -= 1


Przykład 9
Wyświetl liczby całkowite od 5 do 100 z krokiem równym 5.
5, 10, 15, 20 … 100

liczba = 5
while liczba <= 100:
  print(liczba)
  liczba += 5


Przykład 10
Wyświetl liczby całkowite z przedziału <0, y> (wartość y podaje użytkownik)

x = 0
y = int(input("Podaj y:"))
while x <= y:
  print(x)
  x += 1


Przykład 11
Wyświetl liczby całkowite z przedziału <x, y> (wartości x i y podaje użytkownik)

x = int(input("Podaj x:"))
y = int(input("Podaj y:"))
while x <= y:
  print(x)
  x += 1
ZADANIA

Zadanie 1
Napisz program pobierający od użytkownika liczbę całkowitą dodatnią. W przypadku podania liczby ujemnej lub zera, program prosi o podanie nowej wartości. Całość kończy się w momencie wprowadzenia liczby dodatniej.

Zadanie 2
Napisz program obliczający sumę liczb nieparzystych poczynając od liczby x, a kończąc na liczbie y.

Zadanie 3
Napisz program wyświetlający wszystkie liczby całkowite z przedziału od 50 do 100 podzielne przez dowolną liczbę k, którą podaje użytkownik. Przekształć program tak, aby przedział liczb podawał użytkownik.

Zadanie 4
Napisz program wypisujący liczby naturalne parzyste od liczby podanej przez użytkownika do 0.

Zadanie 5
Napisz program wyświetlający n kolejnych potęg liczby 2. Wartość n podaje użytkownik, musi to być liczba naturalna większa od 0.

Zadanie 6
Napisz program sumujący wartości ciągu n liczb podawanych przez użytkownika. Ilość liczb podaje użytkownik jako pierwszą wartość.

One thought on “PYTHON -> PĘTLE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.