Excel -> Podstawowe funkcje

ZADANIA

Zadanie 1
Po powrocie z wakacji zostało Ci troszkę dolarów, euro, funtów i peso.

Aktualne kursy walut to:

Oblicz ile otrzymasz pieniędzy po zamianie na złotówki.


Zadanie 2
W wakacje lecisz do USA, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Meksyku. Do każdego kraju zabierasz zaoszczędzone wcześniej 600zł (w sumie masz 2400zł). Oblicz ile obcej waluty kupisz w kantorze.


Zadanie 3
Kursy walut zmieniają się codziennie. W poniższej tabeli zapisane są średnie kursy w miesiącach od stycznia do czerwca. Wykorzystując poznane funkcje wyszukaj najniższe i najwyższe wartości kursów. Wynik zapisz w kolumnach min i max. Zamień Twoje oszczędności (kolumna waluta) po najniższym i najwyższym kursie. W kolumnie różnica oblicz różnicę pomiędzy najbardziej korzystną i najbardziej niekorzystną zamianą.

Dodaj po prawej stronie tabeli kolumnę Średnia. Oblicz w niej średnią wartość kursu danej waluty dla pierwszych 6 miesięcy roku.


Zadanie 4
W tabeli zapisane są oceny Twojej koleżanki Eweliny. Dla każdego przedmiotu wyszukaj najlepszą i najsłabszą ocenę, wyznacz liczbę ocen i średnią arytmetyczną.


Zadanie 5
Zaprojektuj w nowym arkuszu identyczny układ jak na rysunku (kolory, krawędzie, liczby). Postaraj się wykonać zadanie w jak najkrótszym czasie. Wykaż się sprytem i kreatywnością.


Zadanie 6
Zaprojektuj w nowym arkuszu identyczny układ jak na rysunku (kolory, krawędzie, liczby). Postaraj się wykonać zadanie w jak najkrótszym czasie. Wykaż się sprytem i kreatywnością.


Zadanie 7
Dodaj do poprzedniego zadania liczby i symbole.


Zadanie 8*
Rozbuduj poprzednie zadanie.


Zadanie 9**
Rozbuduj poprzednie zadanie.


Zadanie 10**
Rozbuduj poprzednie zadanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.