Instrukcje iteracyjne

Instrukcje iteracyjne

Do tej pory pisaliśmy programy, które działały jednoprzebiegowo. Instrukcje iteracyjne lub inaczej pętle pozwalają wielokrotnie wykonywać ten sam blok kodu. Są potężnym narzędziem i tworzą zasadnicze części większości programów.

W C++ istnieją trzy rodzaje pętli: for, while i do-while. Każda działa nieco inaczej i służy innym celom. Analizując przykłady, które przygotowaliśmy poznasz każdą z nich. Wykonaj całość materiału dokładnie, ponieważ instrukcje iteracyjne to jeden z fundamentów każdego języka programowania.

Otwórz artykuł