Matura próbna CKE 2021 marzec – zadanie Galerie handlowe

Matura próbna CKE 2021 marzec – zadanie Galerie handlowe

ZADANIE 4

Firma Igloo planuje w wybranych miastach Europy wybudować galerie handlowe. W każdej
z planowanych galerii może znajdować się różna liczba lokali handlowych. Wszystkie lokale
handlowe będą miały kształt prostokąta.

W pliku galerie.txt zapisanych jest 50 wierszy z informacjami dotyczącymi planowanych
galerii. Każdy wiersz w pliku to informacja o jednej galerii. Dane oddzielone są spacją
i zawierają odpowiednio:

  • kod kraju;
  • nazwę miasta (nazwy miast nie powtarzają się);
  • 70 par liczb (140 liczb) określających wymiary (długość i szerokość w metrach) lokali
    handlowych, które znajdować się będą w danej galerii. Jeżeli liczba lokali w galerii jest
    mniejsza niż 70, to wiersz uzupełniony jest zerami.

Przykład:
NL Amsterdam 8 4 5 12 7 5 5 11 9 4 7 6 … 0 0 0 0 0 0

Do Twojej dyspozycji jest pomocniczy plik galerie_przyklad.txt, zawierający
10 wierszy, który możesz wykorzystać, aby sprawdzić poprawność działania swojego(-ich)
programu(-ów).

Napisz program(-y), w wyniku działania którego(-ych) otrzymasz odpowiedzi do podanych
zadań. Pliki źródłowe z rozwiązaniem zapisz pod nazwą zgodną z numerem zadania,
z rozszerzeniem odpowiadającym użytemu narzędziu informatycznemu.

Rozwiązanie zadania -> kliknij tu.