Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Excel

Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Excel

Przykład 1
W pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel będziesz często wykorzystywał zakresy komórek. Załóżmy, że chcesz zsumować wyniki sprzedaży towarów, które zapisane są w 200 komórkach. Bardzo uciążliwe byłoby wpisywanie w formule adresu każdej z nich. Oczywiste jest, że można to zrobić o wiele prościej i szybciej.

Zaznacz (podświetl) każdą z czterech grup komórek.

Sposób 1
Kliknij LPM w komórkę wypełnioną kolorem zielonym, przytrzymaj LPM i przeciągnij kursor w prawą stronę. Powtórz czynność dla pozostałych grup.

Sposób 2
a. Kliknij w komórkę wypełnioną kolorem zielonym.
b. Przytrzymaj klawisz SHIFT.
c. Kliknij w komórkę kończącą zakres.

Sposób 3
a. Kliknij w komórkę oznaczoną kolorem zielonym.
b. Przytrzymaj SHIFT.
c. Naciśnij na klawiaturze 2x strzałkę w prawo.

Przejdź do dalszej części artykułu