2, 4, 8, 10 i 16 SYSTEM LICZBOWY

ZADANIA

Zamień liczby z systemu X na system Y. Oznaczenie systemów zapisane jest po lewej stronie tabeli (niebieska strzałka). Plik zawierający przykłady i zadania można pobrać z [Platformy edukacyjnej].

Zadanie 1


Zadanie 2


Zadanie 3


Zadanie 4


Zadanie 5


Zadanie 6


Zadanie 7


Zadanie 8


Zadanie 9


Zadanie 10


Zadanie 11


Zadanie 12


Zadanie 13


Zadanie 14


Zadanie 15


Zadanie 16


Zadanie 17


Zadanie 18


Zadanie 19
Zamień liczbę 125 zapisaną w systemie 10 na system 2 -> 4 -> 8 -> 16


Zadanie 20


Zadanie 21


Zadanie 22


Zadanie 23

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.