Matura próbna 2021 (CKE) – Galerie handlowe

ROZWIĄZANIE

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <map>
using namespace std;

int main() {

	fstream in("plik.txt", ios::in);
  string kod_panstwa, tmp;
	map <string, int> mapa;

	while(in >> kod_panstwa)
	{
	  mapa[kod_panstwa]++;

    for (int i=1;i<=141;i++)
      in >> tmp;
	}

  for (auto i=mapa.begin(); i!=mapa.end(); i++)
    cout << i->first << " " << i->second << '\n';

	return 0;
}

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <map>
using namespace std;

int main() {

	fstream in("plik.txt", ios::in);
  string miasto, tmp;
	map <int, string> mapa;
  int dl,szer,pow_lok_miasto=0,licz_lok_miasto=0;

	while(in >> tmp)
	{
    in >> miasto;
    for (int i=1;i<=70;i++)
    {
      in >> dl;
      in >> szer;
      pow_lok_miasto += dl*szer;
      if (dl!=0 && szer!=0)
        licz_lok_miasto++;
    }
    cout << miasto<<' '<<pow_lok_miasto<<' '<<licz_lok_miasto<<endl;
    mapa[pow_lok_miasto]=miasto;
	}

  auto i=mapa.begin();
  auto j=mapa.end(); j--;
  cout << '\n' << i->second << " " << i->first << '\n';
  cout << j->second << " " << j->first << '\n';

	return 0;
}

[Platforma edukacyjna]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.