FORMATOWANIE TEKSTU

FORMATOWANIE TEKSTU

Zadanie 3
Dodaj nagłówek pierwszego poziomu h1. Wpisz w nim Stworzenie Świata.
Dodaj nagłówki h2: Dzień pierwszy, Dzień drugi, Dzień trzeci, Dzień czwarty, Dzień piąty, Dzień szósty, Dzień siódmy.


Zadanie 4
Ustaw pogrubienie ostatniego zdania <b>Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi.</b>.
Dodaj na końcu strony linię poziomą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.