C++ -> PĘTLE

POZIOM 2 – LICEUM I TECHNIKUM

PRZYKŁADY

Pętla FOR – przykład 1
Napisz program wyświetlający ciąg liczb całkowitych o wartościach 0, 5, 15, 30, 50, 75, 105… (wyświetl 10 pierwszych elementów)

//wersja 1
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int liczba=0,x=5;

  for(int i=1;i<=10;i++)
  {
    cout << liczba <<" ";
    liczba+=x;
    x+=5;
  }

  return 0;
}

//wersja 2
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  for(int i=1,liczba=0,x=5; i<=10; i++,liczba+=x,x+=5)
    cout << liczba <<" ";

  return 0;
}


Pętla FOR – przykład 2
Napisz program wyświetlający ciąg liczb całkowitych o wartościach 1,-1,2,-2,4,-4,8,-8… (wyświetl 10 pierwszych elementów)

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int liczba=1;

  for(int i=1;i<=10;i++)
  {
    cout << liczba <<" ";
    liczba*=-1;
    if(i%2==0)
      liczba*=2;
  }

  return 0;
}


Pętla WHILE – przykład 1
Napisz program wyświetlający ciąg liczb całkowitych o wartościach 0, 5, 15, 30, 50, 75, 105… (wyświetl 10 pierwszych elementów)

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int i=1,liczba=0,x=5;

  while(i<=10)
  {
    cout << liczba << " ";
    i++;
    liczba+=x;
    x+=5;
  }

  return 0;
}


Pętla WHILE – przykład 2
Napisz program wyświetlający ciąg liczb całkowitych o wartościach 1,-1,2,-2,4,-4,8,-8… (wyświetl 10 pierwszych elementów)

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int i=1,liczba=1;

  while(i<=10)
  {
    cout << liczba << " ";
    liczba*=-1;
    if(i%2==0)
      liczba*=2;
    i++;
  }

  return 0;
}


Pętla DO WHILE – przykład 1
Napisz program wyświetlający ciąg liczb całkowitych o wartościach 1,-1,2,-2,4,-4,8,-8… (wyświetl 10 pierwszych elementów)

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int i=1,liczba=1;

  do
  {
    cout << liczba << " ";
    liczba*=-1;
    if(i%2==0)
      liczba*=2;
    i++;
  }
  while(i<=10);

  return 0;
}
ZADANIA

Zadanie 1
Napisz program wyświetlający liczby z przedziału <a,b> w porządku rosnącym i malejącym. Wartości a i b podaje użytkownik.

np. dla a=1 i b=5 lub a=5 i b=1
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

Zadanie 2
Napisz program, który wypisze wszystkie kwadraty liczb naturalnych mniejsze od liczby podanej przez użytkownika.

Zadanie 3
Napisz program obliczający wartości funkcji liniowej ax+b, dla kolejnych x z przedziału <xp,xk>. Wartości a, b, xp, xk podaje użytkownik.

Zadanie 4
Napisz program obliczający silnię z liczby podanej przez użytkownika.

Zadanie 5
Napisz program obliczający średnią arytmetyczną z ciągu liczb całkowitych podawanych przez użytkownika, zakończonych liczbą 0. Liczby 0 nie bierz pod uwagę w średniej.

Zadanie 6
Napisz program obliczający x do potęgi y. Wartości x i y to liczby całkowite większe od 0.

Zadanie 7
Napisz program wyświetlający kolejne potęgi liczby 3, aż do uzyskania wartości większej od k. Wartość k to liczba naturalna większa od 2, którą podaje użytkownik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.