C++ -> PĘTLE

ROZWIĄZANIA ZADAŃ

Zadanie 1
Napisz program pobierający od użytkownika liczbę dodatnią. Jeżeli użytkownik wprowadzi zero lub ujemną program poprosi o podanie nowej liczby. Prośba może być ponawiana wielokrotnie. Program kończy się w momencie podania wartości większej od zera.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int liczba;

  do
  {
    cout << "Podaj liczbe: ";
    cin >> liczba;
  }
  while(liczba<=0);

  return 0;
}


Zadanie 2
Napisz program obliczający sumę liczb nieparzystych z przedziału <x,y>. Wartości x i y podaje użytkownik.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int x,y,suma=0;
  cout << "Podaj x: ";
  cin >> x;
  cout << "Podaj y: ";
  cin >> y;

  for(x;x<=y;x++)
  {
    if(x%2==1)
      suma+=x;
  }
  cout <<"wynik= "<< suma;

  return 0;
}


Zadanie 3
Napisz program wyświetlający wszystkie liczby z przedziału od 100 do 200 podzielne przez dowolną liczbę p, którą podaje użytkownik. Przekształć program tak, aby przedział liczb również podawał użytkownik.

//cz. 1
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int p;
  cout << "Podaj p: ";
  cin >> p;

  for(int i=100;i<=200;i++)
  {
    if(i%p==0) cout << i << " ";
  }

  return 0;
}

//cz. 2
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int p,x,y;
  cout << "Podaj p: ";
  cin >> p;
  cout << "Podaj x: ";
  cin >> x;
  cout << "Podaj y: ";
  cin >> y;

  for(x;x<=y;x++)
  {
    if(x%p==0) cout << x << " ";
  }

  return 0;
}  


Zadanie 4
Napisz program wypisujący liczby całkowite parzyste od liczby podanej przez użytkownika aż do 0.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int liczba;
  cout << "Podaj liczba: ";
  cin >> liczba;

  do
  {
    if (liczba%2==0)
      cout << liczba << " ";
    liczba--;
  }
  while(liczba>=0);

  return 0;
}


Zadanie 5
Napisz program wyświetlający n kolejnych potęg liczby 2. Wartość n podaje użytkownik, musi to być liczba naturalna większa od 0.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n,potega=2;
  cout << "Podaj n: ";
  cin >> n;

  for(int i=1; i<=n; i++)
  {
    cout << potega << " ";
    potega*=2;
  }

  return 0;
}


Zadanie 6
Napisz program sumujący wartości ciągu n liczb podawanych przez użytkownika. Ilość liczb podaje użytkownik jako pierwszą wartość.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n,suma=0,liczba;
  cout << "Podaj n: ";
  cin >> n;

  for(int i=1; i<=n; i++)
  {
    cout << "Podaj liczbe: ";
    cin >> liczba;
    suma+=liczba;
  }
  cout << "suma= " << suma;

  return 0;
}


Zadanie 7
Program losuje liczbę z zakresu od 1 do 100. Zadaniem gracza jest odgadnięcie tej liczby. Jeżeli użytkownik poda za dużą liczbę program wyświetli komunikat „Szukana wartość jest mniejsza”. Jeżeli poda za małą liczbę program wyświetli „Szukana wartość jest większa”. Po odgadnięciu liczby gracz dowiaduje się po ilu próbach udało mu się zakończyć grę.

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;

int main() {
	srand(time(NULL));
	
	int wylosowana = rand()%100+1;
	int twoja_liczba = 0;
	int proby = 0;
	
	while (true)
	{
		cout << "Podaj liczbe: ";
		cin >> twoja_liczba;
		proby++;
		
		if (twoja_liczba==wylosowana)
			break;
		
		if (wylosowana<twoja_liczba)
			cout << "Szukana wartosc jest mniejsza\n";
		else
			cout << "Szukana wartosc jest wieksza\n";
	}	
	
	cout << "\nGRATULACJE!!! WYGRALES!!!\n";
	cout << "Liczba prob wynosi " << proby;
	
	return 0;
}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.