C++ -> PODSTAWY JĘZYKA

ROZWIĄZANIA ZADAŃ

Zadanie 1
Napisz program obliczający obwód i pole prostokąta.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  float a,b,h;
  cout << "Podaj bok a [cm]: ";
  cin >> a;
  cout << "Podaj bok b [cm]: ";
  cin >> b;

  cout << "Obwod = " << 2*a+2*b << " cm" << endl;
  cout << "Pole = " << a*b << " cm^2" ;

  return 0;
}

Jeżeli chcesz wprowadzić wartość boku w postaci ułamka, użyj kropki np. 2.5 lub 4.7


Zadanie 2
Napisz program rysujący z gwiazdek * prostokąt o długości 10 i szerokości 5. Obok boków napisz a i b.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  cout << "**********\n";
  cout << "*    *\n";
  cout << "*    * b\n";
  cout << "*    *\n";
  cout << "**********\n";
  cout << "  a\n";

  return 0;
}


Zadanie 3
Użytkownik podaje dwie liczby. Program oblicza sumę, różnicę, iloraz, iloczyn i pierwiastek z sumy tych liczb.

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
  float a, b;
  cout << "Podaj a: ";
  cin >> a;
  cout << "Podaj b: ";
  cin >> b;

  cout << a << "+" << b << " = " << a+b << endl;
  cout << a << "-" << b << " = " << a-b << endl;
  cout << a << "*" << b << " = " << a*b << endl;
  cout << a << "/" << b << " = " << a/b << endl;
  cout << "pierwiastek z " << a+b << " = " << sqrt(a+b);

  return 0;
}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.