Podstawy języka Python

Podstawy języka Python

Wprowadzenie do języka Python przedstawię w formie przykładów. Taki sposób nauki jest najbardziej skuteczny i przynosi najszybsze efekty. Zrozumienie przykładów jest niezbędne do rozwiązania zadań. Teoria zostanie ograniczona do minimum.

Przykłady i zadania podzielone są na dwie części: szkoła podstawowa i liceum/technikum.

Otwórz artykuł