Formatowanie tekstu

Formatowanie tekstu

POZIOM 1 – SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZYKŁADY

Pamiętasz budowę szablonu strony?

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
  <head>
    <title> Tytuł strony </title>
    <meta charset-"utf-8">
  </head>
  <body>
    Treść
  </body>
</html>

Wszystkie poniższe przykłady wpisz w sekcji <body> </body>


Przykład 1
W HTML dostępnych jest 6 poziomów nagłówka. Każdy z nich posiada znacznik otwierający np. <h1> i zamykający </h1>.


Przykład 2
Akapit tworzony jest za pomocą znacznika <p>. Jeżeli dodasz na stronie kilka akapitów to zostaną one oddzielone odstępem.

Przejdź do artykułu