Podstawy HTML

Podstawy HTML
SZABLON STRONY INTERNETOWEJ
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
 <head>
  <title> Tytuł strony </title>
  <meta charset-"utf-8">
 </head>
 <body>
  Treść
 </body>
</html>


Poniżej przedstawię szczegółową budowę szablonu.

a) Określa wersję HTML użytą na stronie. W tym przykładzie jest to HTML5.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
 <head>
  <title> Tytuł strony </title>
  <meta charset-"utf-8">
 </head>
 <body>
  Treść
 </body>
</html>


b) Informuje przeglądarkę, że dokument został zapisany w HTML.
Atrybut lang=”pl” określa język dokumentu, korzystają z tego wyszukiwarki internetowe.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
 <head>
  <title> Tytuł strony </title>
  <meta charset-"utf-8">
 </head>
 <body>
  Treść
 </body>
</html>

Przejdź do artykułu