Operacje arytmetyczne w systemie dwójkowym

Operacje arytmetyczne w systemie dwójkowym
DODAWANIE

Przykład 1
Dodawanie liczb w systemie dwójkowym (binarnym), wykonuje się podobnie jak w systemie dziesiętnym. Występują jednak pewne różnice.

0+0 = 0
0+1 = 1
1+0 = 1
1+1 = 10
1+1+1 = 11
1+1+1+1 = 100

Jeżeli dodamy 1+1 to wynikiem jest 10 i w tym przypadku cyfra 1 przechodzi na kolejną pozycję. W prezentowanych przykładach takie sytuacje zostaną oznaczone kolorem.


Przykład 2
Podobnie jak w poprzednim przykładzie 1+1 powoduje przeniesienie 1 na kolejną pozycję. Podobna sytuacja występuje jeszcze dwukrotnie 1+1 i 1+1.

Przejdź do artykułu