Ósemkowy system liczbowy

Ósemkowy system liczbowy
WSTĘP

W tym artykule nauczę Cię, zamiany liczb zapisanych w systemie 10 na system 8 i odwrotnie. Przed rozpoczęciem nauki naucz się systemu dwójkowego (binarnego). Taka kolejność ułatwi Ci zrozumienie przedstawionych tu przykładów i zadań.

Liczby w systemie 8 zapisywane są za pomocą cyfr 0 – 7.

PRZYKŁADY

Wszystkie przykłady i zadania zapisane są w pliku, który możesz pobrać z [Platformy edukacyjnej]. Rozwiązania zadań sprawdzane są automatycznie.

Przykład 1 (sposób 1)
Zamiana liczb z systemu 10 na 8.

Przejdź do dalszej części artykułu