Podstawowe funkcje

Podstawowe funkcje

Przykład 1
W poprzednim artykule dowiedziałeś się jak odczytać adres pojedynczej komórki. W tym przykładzie przedstawię dwa sposoby odczytu obszaru złożonego z wielu komórek.

Sposób 1 (obszar składa się z więcej niż 1 wiersza)
a. Odczytaj adres komórki w lewym górnym rogu -> B2
b. Dodaj :
c. Odczytaj adres komórki w prawym dolnym rogu -> D5
d. Wynik to B2:D5

Sposób 2 (obszar mieści się w jednym wierszu)
a. Odczytaj adres najbardziej wysuniętej komórki po lewej stronie -> F3
b. Dodaj :
c. Odczytaj adres najbardziej wysuniętej komórki po prawej stronie -> L3
d. Wynik to F3:L3

Zapisz na arkuszu adresy pozostałych obszarów.

Odpowiedź

żółty F7:H7
czerwony F8:G17
pomarańczowy H8:H17
błękitny J7:K10
jasno-zielony I11:L13
zielony I15:J20
fioletowy K17:K18
niebieski L14:L20


Przejdź do dalszej części artykułu