Funkcje

Funkcje

Jedną z ciekawszych cech języków programowania jest to, że można w nich posługiwać się podprogramami. Podprogram może być wykorzystywany wielokrotnie w tym samym programie. Jeśli napiszesz funkcję realizującą operację obliczania pola prostokąta na podstawie zadanych boków a i b to tak, jakbyś język programowania wyposażył w nową instrukcje. Od tej pory za każdym razem gdy będziesz potrzebował obliczyć pole prostokąta, wywołasz swój podprogram zamiast pisać zduplikowane fragmenty kodu.

Otwórz artykuł