Instrukcja warunkowa

Instrukcja warunkowa

Instrukcja warunkowa pozwala decydować o tym, czy określony fragment kodu źródłowego ma być wykonany. Wszystko zależy od warunku, który wymyśli programista. Warunkiem może być np. zapytanie czy wartość zapisana w zmiennej jest liczbą dodatnią? W zależności od tego, czy warunek jest prawdziwy czy fałszywy program wykona określone działania np. obliczy pole kwadratu.

Zapoznaj się z przykładami, które przygotowaliśmy a następnie spróbuj wykonać zadania. Dokładne przerobienie tego tematu jest bardzo ważne. Instrukcja warunkowa jest kluczowym elementem każdego języka programowania i będzie ci ona towarzyszyć stale.

Otwórz artykuł